Prosjektering og prosjektledelse

Av prosjektering i våre prosjekter gjør vi alt fra elektrotekniske beregninger til punktplasseringer i samråd med kunde. På våre oppdrag vil vi alltid ha en prosjektleder som har kontrollen fra start til slutt, eller en saksbehandler som du kan kontakte underveis i prosessen.