Spesialprosjekter

Vi er ikke redde for å ta på oss de litt spesielle jobbene. Det kan være installasjon i containere og rigger, eller spesielle løsninger med belysning og styring. Rehabilitering av elektriske anlegg, hvor vi beholder det gamle utrykket, men etter dagens standarder er noe vi er gode på.