El-kontroll bolig

El-sjekk er en god måte å avdekke feil og mangler ved det elektriske anlegget. I tillegg har det en veldig god brannforebyggende verdi. Bestill en el-sjekk hos oss og få en rapport om tilstanden på ditt elektriske anlegg. Dette gir fordeler ved salg av bolig og hos forsikringsselskaper.